Budownictwo

Oferta

Naszą działalność można podzielić na dwa główne działy: doradczy i wykonawczy.

W dziale „doradczym” realizujemy między innymi:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie przetargów dla insytucji publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych występując w charakterze pełnomocnika do spraw zamówień publicznych,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie przetargów dla firm prywatnych,
 • Wykonanie obowiązków Inwestora Zastępczego – od doradztwa przy wyborze pomysłu inwestycji budowlanej aż po oddanie kluczy do gotowego obiektu,
 • Nadzór nad pracami projektowymi i wykonawczymi a także nad prawidłowością techniczną, terminowością oraz zaawansowaniem finansowym prowadzonych robót,
 • Nadzór finansowy nad inwestycjami budowlanymi kredytowanymi przez banki i inne instytucje finansowe – kontrolujemy prawidłowość i terminowość wykorzystania środków z kolejnych trasz kredytu,
 • Przeglądy techniczne budynków, w tym także prowadzenia książek obiektów budowlanych, a także stałego utrzymania obiektu w dobrym stanie technicznym,
 • Opinie i ekspertyzy techniczne budynków,
 • Audyty energetyczne i projekty dociepleń budynków,
 • Świadectwa energetyczne budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali usługowych,
 • Opracowanie i sprawdzanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz wykonanie opinii na temat kosztorysów,
 • Inwentaryzacje istniejących obiektów budowlanych oraz projekty obiektów budowlanych,
 • Oceny i badania stanu technicznego elementów oraz konstrukcji budowlanych i inżynierskich, budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
 • Projekty remontów i modernizacji,
 • Opinie techniczne w zakresie remontów i modernizacji elementów oraz konstrukcji budynków,
 • Sprawdzanie lokalizacji zbrojenia w elementach żelbetowych, szacowanie metodami nieniszczącymi i niszczącymi wytrzymałości elementów konstrukcyjnych oraz przebiegu w nich zbrojenia np. w przypadku odbioru robót zakrytych.
 • Zarządzanie nieruchomościami

Są to najczęściej wykonywane zlecenia jakie realizujemy w dziale „doradczym” jednakże dla nas nie ma rzeczy niemożliwych, a to znaczy, że rozważamy także zlecenia poza wymienionymi powyżej gdyż dzięki zapleczu ludzkiemu i technicznemu jesteśmy w stanie rozwiązywać różne zagadnienia nawet te najbardziej nietypowe.

 

W dziale „wykonawczym” realizujemy między innymi w pełnym zakresie branżowym:

 • Budowę obiektów przemysłowych takich jak: hale żelbetowe prefabrykowane i monolityczne, budynki przemysłowe
 • Budynki wielorodzinne
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Obiekty inżynierskie np. mury oporowe
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Pompy ciepła
 • Remonty budynków, termomodernizacje

Realizujemy zamówienia w charakterze Generalnego wykonawcy jak również jako podwykonawcy. Będąc podwykonawcą jesteśmy w stanie zrealizować wybrany przez zleceniodawcę zakres robót np. roboty konstrukcyjne, zbrojarskie, instalacyjne itp.